Vores mission

Alle børn i Danmark har krav på at få et godt skoletilbud, men ikke alle har mulighed for at være en del af det almene fællesskab. Det er vores fornemste mission at skabe et skoletilbud, hvor der er plads til den enkelte og vedkommendes særlige behov. Det gælder såvel personlige, sociale og faglige behov. Vi prioriterer derfor, at al undervisning og læring er tilrettelagt af hensyn til den enkeltes særlig behov. Vi differentierer undervisningen og vores overordnede personlige mål er, at alle skal have en ven, da det, at være en del af et fællesskab er afgørende for den enkeltes muligheder for deltagelse.

Mange af vores elever kommer med en historik, hvor de er faldet ud af et fællesskab med dertil hørende stigmatisering og oplevelse af nederlag. Vi arbejder målrettet på hver dag at skabe positive skolehistorier og erfaringer for barnet og stimulerer deres lyst til læring gennem meningsfulde målrettede aktiviteter. Alle medarbejdere i Fønix gør hver især en kæmpe forskel for hver enkelt elev, og de er villige til at gå de ekstra skridt det kræver, for at alle vores elever lykkes.