Ungdommens uddannelsesvejledning Odense UUO

Ungdommen uddannelsesvejledning Odense UUO
Kontaktperson: Merete Lund

UUO er repræsenteret ved UU-vejleder Merete Lund, der tager sig af uddannelsesvejledningen af alle udskolingselever i Fønix,- dvs. vejledning af den enkelte elevs videre skole og uddannelse efter grundskolen i samarbejdet med personalet, sagsbehandlere og PPR – så vidt muligt en helhedsorienteret vejledning.

UU-vejlederen deltager i revurderinger og gerne i skole-hjemsamtaler, netop for at styrke det gode samarbejde om den enkelte elev. I hverdagen kommer UU efter aftale på skolen, og har samtaler med elever, koordinerer brobygning og samarbejder omkring afklaring og uddannelsesparathed.

Alle elever skal have en vejledningsplan fra 8. klasse, som revurderes årligt.

I er altid velkomne til at kontakte UU-vejlederen – Merete Lund.