Børneterapien Odense BTO

Børneterapien Odense Kommune BTO
Kontaktperson: Ingrid Lange

Vi er 2 ergoterapeuter og 2 fysioterapeuter fra Børneterapien, Odense kommune, som er tilknyttet helhedsafdelingen Fønix på Rosengårdskolen.
Vi løser samtidig opgaver på en række andre skoler.

Vores arbejde i Fønix er lovmæssigt funderet i Folkeskoleloven og har til formål at støtte elevernes deltagelse i skolens aktiviteter.

Børneterapien arbejder desuden efter Odense Kommunes inklusionsstrategi, som har til formål at alle børn og unge skal opleve at være betydningsfulde, værdsatte og forpligtede deltagere i udviklende fællesskaber.

Det betyder, at vi arbejder med at afhjælpe de begrænsninger, som vi i fællesskab oplever, at jeres barns handicap medfører i skolens sociale og læringsmæssige fællesskaber.

Vores indsatser er eksempelvis:

• Samarbejde med klasserne om mere motion og bevægelse i løbet af skoledagen

• Sikre at elevens hjælpemidler i skolen fungerer bedst muligt

• Vejledning og sparring med personalet i klassen vedr. forflytninger, indretning af arbejdspladser og læringsmiljø, brug af hjælpemidler og andre kompenserende tiltag

• Træning i form af tiltag i klassen, holdtræning eller individuel træning i afgrænsede forløb

Vi vil gerne have et nært samarbejde med jer, og I er altid meget velkomne til at kontakte os. Vi vil naturligvis informere jer om de terapeutiske indsatser, der omhandler jeres barn, og sammen finder vi ud af, hvordan I hjemme kan støtte op om indsatsen.

Vi kan selvfølgelig mødes , når vi har brug for at tale nærmere sammen, eventuelt i forbindelse med klassernes skole-hjem samtaler. Samtidig deltager vi gerne sammen med jer i konsultationer hos børnelæge, ortopæd og specialtandlæge, når det er relevant.

Vores indsatser følger skolernes aktivitets– og feriekalender, og der er ikke vikardækning ved kortere varende sygdom, eller når terapeuten deltager i møder eller kurser.

Den undervisningsrelaterede terapi er ikke et fuldt dækkende behandlingstilbud. Derfor vil nogle børn have brug for supplerende vederlagsfri fysioterapi.

Undervisningsministeriets regler for specialpædagogisk bistand beskriver, at elever der ikke har tilknytningsforhold til en klasse i den almene skole, kan tages ud af klassen til f.eks. terapi. Vi gør vores bedste for i samarbejde med lærerne at tage hensyn til den enkeltes undervisning, når vi planlægger terapi udenfor klassen.