Børneterapien Odense BTO

Børneterapien Odense Kommune BTO
Kontaktperson: Ingrid Lange, telefon 2494 0578

Vi er 2 ergoterapeuter og 3 fysioterapeuter fra Børneterapien, Odense kommune, som er tilknyttet helhedsafdelingen Fønix på Rosengårdskolen. Vi løser samtidig opgaver på en række andre skoler.

Vores arbejde i Fønix er lovmæssigt funderet i Folkeskoleloven og har til formål at støtte elevernes deltagelse i skolens aktiviteter. Vi tilbyder således ergo- og fysioterapi til elever, der har sensoriske og motoriske problemer i en grad, som begrænser deres deltagelse i skolens aktiviteter og fællesskaber i væsentlig grad.
Ergo- og fysioterapeuterne samarbejder tæt med klassernes personale omkring indsatser i klasserne. Vi orienterer og inddrager jer/ dig naturligvis løbende i forhold til de indsatser, jeres/ dit barn får tilbudt i skolen.

Vores indsatser er eksempelvis:

• Samarbejde og sparring med personalet i klassen om tilpasset motion og bevægelse

• Vejledning og sparring med personalet i klassen vedr. indretning af arbejdspladser og læringsmiljø, forflytninger, brug af hjælpemidler og andre kompenserende tiltag

• Træning i form af tiltag i klassen, holdtræning eller individuel træning i afgrænsede forløb, hvor det er relevant

• Motorik og finmotoriske forløb i de yngste funktionsklasser

• Understøtte at elevens hjælpemidler i skolen fungerer bedst muligt

Ergo- og fysioterapeuterne kan anvende billed- og videomateriale som dokumentation og vurdering af indsatser. Dette materiale opbevares i Skyfish, som er et online bibliotek sikret ift persondataforordningen. Jeres/ dit samtykke i Aula til billeder og video i skolen dækker også de ergo- og fysioterapeutiske indsatser, som er del af specialundervisningen.

I/ du er altid velkomne til at kontakte os telefonisk eller elektronisk via Aula. Kommunikation via Aula vil foregå ”følsomt”, ligesom notater og journalisering af indsatser foregår efter gældende regler for behandling af helbredsoplysninger.

Vi kan selvfølgelig mødes, når vi har brug for at tale nærmere sammen, eventuelt i forbindelse med klassernes skole-hjem samtaler. Samtidig deltager vi gerne sammen med jer i konsultationer hos børnelæge, ortopæd og specialtandlæge, når det er relevant.
Vores indsatser følger skolernes aktivitets– og feriekalender, og der er ikke vikardækning ved kortere varende sygdom, eller når terapeuten deltager i møder eller kurser.

Den undervisningsrelaterede terapi er ikke et fuldt dækkende behandlingstilbud. Derfor vil nogle børn med handicap have brug for supplerende vederlagsfri fysioterapi.

Såfremt I/ du ønsker aktindsigt i de ergo- og fysioterapeutiske dokumenter tilknyttet jeres/ dit barns journal, kan I/ du sende en anmodning om aktindsigt til mailen: boern-familie.buf@odense.dk. Udspecificer gerne i anmodning, at det drejer sig om de dokumenter, der er tilknyttet de ergo- og fysioterapeutiske indsatser, jeres/ dit barn modtager.