Forældre

I Fønix vægter vi det gode forældresamarbejde højt, og det er for os naturligt, at I er en del af jeres barns skoleliv. Vores overbevisning er, at vi i fællesskab kommer længst, og at vi gerne må have forventninger til hinanden. I vil fra os kunne forvente, at vi tilbyder to årlige skole/hjem samtaler, synliggør vores arbejde med eleverne i den specialpædagogiske elevstaus og informerer løbende via telefon, mail eller andet. Vi forventer af jer, at I benytter vores digitale platforme, MinUddannelse og Aula, og støtter op om arrangementer etc. Samtidig ønsker vi at skabe et miljø, hvor der er plads til at vi eller I, kan stille nysgerrige eller opklarende spørgsmål.
Det skal altid være et fælles samarbejde, frem for et jer og os.