Medarbejdere

Vi er i Fønix ca. 50 medarbejdere fordelt på lærere, pædagoger og medhjælpere. Vi arbejder med en anerkendende og neuropædagogisk tilgang til eleverne, hvor vi har plads til forskellighed og mangfoldighed. Alle medarbejdere har en specialpædagogisk tilgang til deres arbejde i Fønix. Vi arbejder fortløbende med efter- og videreuddannelse af vores medarbejdere, både internt og eksternt.
Alle vores elever kommer med særlige behov, og fokus ligger altid på styrker fremfor svagheder. Alle elever i Fønix skal have en ven, og derfor har vi et stort fokus på elevernes sociale kompetencer. Vi klassedanner efter flere kriterier og i særdeleshed efter sociale relationer og faglige niveau.
Vi arbejder efter folkeskoleloven, og langt de fleste elever tager eksamen i et eller flere fag efter 9. og/eller 10. klasse. Vi vægter få kendte og tydelige lærere og pædagoger/medhjælpere i hver klasse, og der arbejdes i selvstyrende teams af to lærere og pædagoger/medhjælpere i hver klasse.