Læsevejledning

I Fønix har vi tilknyttet Maja Christoffersen som læsevejleder.

Læsevejlederen kan tilbyde følgende:

• Formidle viden om læsning og skrivning
til personalet
• Inspirere og vejlede til skriftsproglige
miljøer i de enkelte klasser
• Udrede enkelte elever for evt.
læse/skrivevanskeligheder
• Rådgive og vejlede i diverse læringsmidler
herunder LST (læse-skriveteknologi)
• Inspirere og vejlede i arbejdet med at øge
eleverne læse- og skrivelyst