Fønix logo
Specialpædagogisk tilbud til elever fra Fyn
Odense Kommune logo

Velkommen

Fønix er en del af Rosengårdskolen og er et specialpædagogisk tilbud dels til elever fra Odense kommune og dels et tilbud til øvrige kommuner på Fyn. Centerafdelingen Fønix retter sig mod to hovedgrupper af elever. En gruppe af elever med fysisk nedsat funktionsevne og/ eller kognitive
vanskeligheder (bevægeelever) og en gruppe af elever (funktionselever) med specifikke indlæringsvanskeligheder og/eller neurologiske funktionsforstyrrelser.

Eleverne med fysisk nedsat funktionsevne bliver visiteret på baggrund af deres specifikke kognitive vanskeligheder og har
udfordringer med overblik, har brug for guidning og struktur. Desuden har de brug for støtte til dagligdagsfunktioner, som spisning, omklædning, toiletbesøg mm. En stor del af denne gruppe elever er kørestolsbrugere.

Fokus på individet

Vores anden hovedgruppe af elever har specifikke indlæringsvanskeligheder, hvilket kan komme til udtryk via manglende koncentration, struktur, har brug for visuel guidning, og hjælp til selvregulering. De har brug for en høj grad af individuel differentiering og en tydelig og kendt struktur i deres
hverdag. Vi bruger ugeskemaer, piktogrammer, timetimer, hørebøffer mm., og vi arbejder kontinuerligt med at finde den rette mængde stimuli. Klasserne er indrettet med hensyn til den enkelte, og alle har egen arbejdsplads og visuel afskærmning efter behov.

Vi arbejder i særlig grad tværfagligt med psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, logo-pæd og sagsbehandlere omkring den enkelte elev og denne behov.

Button Text