Elever

Elever, som modtager et specialpædagogisk undervisningstilbud på Rosengårdskolens afdeling Fønix, er visiteret via SPPR i Odense kommune. Afdelingen modtager elever både fra Odense kommune og fra de øvrige fynske kommuner. Elevgruppen, som modtager deres specialpædagogiske undervisningstilbud i afdelingen Fønix, er elever med en neurologisk funktionsforstyrrelse og/eller en neuropsykiatrisk lidelse.

Konkret kan der være tale om diagnostiske profiler som ADHD/ADD, hjerneskader som følge af for tidlig fødsel, erhvervede hjerneskader. Eleverne har specifikke indlæringsvanskeligheder, som følge heraf har de nedsat funktionsevne – fagligt, socialt og personligt. Eleverne ses ofte med belastningssymptomer / for længe i overkrav, i form af mistrivsel, adfærdsproblematikker, angst, tristhed, manglende motivation for indlæring og ensomhed. Elever med et moderat til et svært fysisk funktionshandicap. Konkret kan der her være tale om elever med diagnoser som cerebral parese, rygmarvsbrok, muskelsvind, epilepsi eller andre neurologiske- neuromuskulære sygdomme. Hvortil eleven har specifikke indlæringsvanskeligheder – ofte med vanskeligheder indenfor koncentration/opmærksomhed, hukommelse og sprog. Eleverne har brug for en skoledag, som tilgodeser det fysiske funktionshandicap med individuelle løsninger – dertil en tværfaglig personalegruppe.