Logopædi

Fønix har tilknyttet en fast talepædagog – Tina Storm – som varetager logopædisk udredning og vurdering, samt individuel undervisning og holdundervisning for elever i sproglige vanskeligheder.

Den individuelle undervisning retter sig primært mod børn med udtalevanskeligheder, samt udfordringer med f.eks. hæshed, læsp og stammen.

Holdundervisningen retter sig imod børn med pragmatiske og semantiske udfordringer (generelle kommunikative kompetencer og sprogforståelse). Derudover fokuseres der på strategier for fastholdelse og sortering af information, fortællingens opbygning og ”den røde tråd” i samtaler.

I undervisningen tages der hensyn til elevernes særlige læringsforudsætninger og de forskellige forløb tilrettelægges med blik for hvad der motiverer den enkelte elevs sproglig udvikling.

Når en elev involveres i et forløb, sker det i et samarbejde mellem talepædagogen, hjemmet og de enkelte klasseteams. Således kan et forløb rumme individuel logopædisk undervisning, sparring med det pædagogiske personale og guidning til hvordan man i hjemmet kan støtte op om elevens sproglige udvikling.

De enkelte forløb planlægges med udgangspunkt i systemisk tænkning, hvor vi forsøger at gøre miljøerne omkring eleven til stimulerende læringsarenaer.